Välj din elektriker med omsorg

Eljobb ska bara utföras av proffs. Ur säkerhetssynpunkt kan detta inte understrykas tillräckligt. Om elen inte är dragen på rätt sätt innebär det en brandfara och det kan sluta riktigt illa. Det är dessutom olagligt att dra elektricitet på egen hand.

Lita bara på en certifierad elektriker

Det finns ytterst få saker som någon som inte är en auktoriserad elektriker får göra hemma vad gäller elen. En glödlampa får man byta och man får sätta in en förlängningssladd, men så fort det kommer till starkström måste man anlita en certifierad elektriker.

Vad ska jag tänka på när jag väljer elektriker

Givetvis är det bra att gå på rekommendationer, om någon du känner har använt sig av en elektriker och varit nöjd. Det går också att kontrollera vilka betyg en firma fått av sina kunder på nätet och fråga om referenser. Erfarenhet är en annan sak som kan spela in. En nyöppnad firma kan vara jättebra, särskilt om de har anlitat duktig personal, men det är aldrig fel om de har några år på nacken och kunnat visa vad de går för.

Den elektriker som erbjuder det lägsta priset är inte nödvändigtvis det självklara valet. När det gäller eljobb är det viktigt att enbart använda sig av material av hög kvalitet, inte spara in på kostnaderna hos elektrikeristockholmslän.se eller slarva med noggrannheten. Ett jobb som är ordentligt utfört håller länge och är bättre ur säkerhetssynpunkt.

Vad ska jag förvänta mig av en duktig elektriker?

Innan jobbet utförs ska firman ge en offert där du får det tydligt förklarat vad som ska göras och med vilka material, när det kommer att göras och hur mycket det kommer att kosta. Rot-avdraget är giltigt för de flesta jobb en elektriker utför. Tala med firman så att detta blir riktigt redovisat och genomfört. Är jobbet lite större kan elektrikern hjälpa dig med helhetslösningar som fungerar praktiskt och som är så elsnåla som möjligt. Jobbet ska utföras med kvalitet och skicklighet, men även med omtanke för både miljön och plånboken. Se till att ha god kommunikation så att allt går smidigt och du blir nöjd med slutresultatet. Välj en elektriker som du känner att du litar på och lyssna på råd om hur saker ska göras för att fungera så bra som möjligt.

Säkerheten framför allt

När du köper en bostad tar du också över ansvaret för elsystemet och för eventuella olyckor. Anlita gärna en elektriker som kan felsöka och se över att allting är rätt gjort. Försök aldrig att utföra eljobben själv. Det är olagligt och det kan vara livsfarligt. Vänd dig till en elektriker du kan lita på. Sätt alltid säkerheten i första rummet.