Anlita proffs när du renoverar ditt badrum

Att renovera ett badrum är ett stort och viktigt projekt som man bör ta sig an med allvar och ansvar. Ett badrum med felaktiga installationer kan orsaka stora, svåråtgärdade och dyra skador i en bostad. Därför är det av största vikt att den här typen av renoveringar utförs av eller i samråd med professionella hantverkare. Detta gäller faktiskt i alla steg av renoveringsprocessen – från planeringsstadie till utförande.

Planera med proffs

Som privatperson bör man som sagt ta hjälp av kunniga personer när det gäller badrum. Detta gäller inte minst i den initiala planeringen och utformningen. En kunnig badrumsplanerare kan hjälpa dig att utnyttja det befintliga utrymmet på bästa sätt. De har även kunskap och erfarenhet som gör att du slipper göra onödiga misstag. De kan helt enkelt alla tips och trix och kan guida dig rätt i jakten på det ultimata badrummet. Det kan handla om så triviala saker som att placera saker på rätt höjd eller hur man skapar mest och bäst förvaringsmöjligheter.

Certifierade hantverkare

När du renoverar badrum är det extremt viktigt att i alla fall vissa delar av arbetet utförs av hantverkare eller firmor som har rätt behörighet. Våtrum måste nämligen utföras på detta sätt för att vara godkända under badrumsrenovering. Godkända badrum är de enda som täcks av försäkringar, vilket i sin tur alltså innebär att det endast är då du kan få ersättning och hjälp i fall av skador och olyckshändelser. Kontrollera därför noggrant att ett företag har rätt kvalifikationer innan du inleder ett samarbetet eller skriver på några avtal. När det gäller våtrum gäller det att våtskikt och rördragningar utförs på rätt sätt för att rummet skall bli godkänt. Tänk också på att alltid spara alla papper från arbetet så att dessa kan visas upp i framtiden om en skada mot förmodan skulle uppstå.

Välj rätt offert

Om du väljer att anlita professionella firmor kan du också dra fördel av de faktum att de vid begäran alltid kan lämna skriftliga offerter på det beställda arbetet. Detta gör att du kan få en bra överblick över den tidsåtgång och kostnad som de tror att renoveringen av ditt badrum kommer att innebära. Ta alltid in ett antal olika offerter för att kunna jämföra vilken firma som erbjuder den bästa och mest prisvärda prisplanen. Detta bör naturligtvis bedömas i kombination med de rekommendationer och omdömen som hantverkarfirman i fråga har. Du bör alltid undersöka hur väl ansedd en hantverkare är, och vad tidigare kunder tycker innan du väljer att arbeta med dem. Allra bäst är det att gå på rekommendationer från vänner, bekanta eller andra personer som du litar på.