Lär dig mer om köksrenovering

Här presenteras 10 korta frågor – och längre svar – om köksrenovering.

Hur mycket kostar en köksrenovering?

Som med alla renoveringar beror det på omfattning samt vilken inredning som önskas monteras. En billig köksrenovering är att bara ”tillföra färg”. Med andra ord kan luckor och lådor målas om samt vissa beslag bytas ut. På detta sätt får köket ett helt nytt utseende – till en låg kostnad.

Ska spis, kyl, frys och diskbänk flyttas samt köksbänken bytas blir det genast betydligt dyrare. Därmed behöver eventuellt även stommarna bytas ut. Enda vägen att få ett konkret svar är att kontakta en snickare och få offert på den köksrenovering som önskas.

Kan jag renovera själv?

Ja, i alla fall i teorin. Däremot är det få som sätter ihop sitt eget kök då det krävs både kunskap och rätt verktyg. Dessutom måste all dragning av el ske av en elektriker. Det får inte genomföras själv. Innefattar en renovering även omdragning av VVS-ledningar bör även hantverkare tas in för detta jobb. I annat fall ökar risken avsevärt för framtida vattenskada.

Gäller ROT-avdraget för en köksrenovering?

Ja, ROT-avdraget gäller för ombyggnad och tillbyggnad. Därmed gäller det även för en köksrenovering. Avdraget är upp till 50 000 kr per person och kalenderår. Detta förutsatt att personen har betalat skatt för minst den summan under det beskattningsbara året. Bor det två vuxna i bostaden kan bägge utnyttja sitt avdrag i det fall som kostnaden skulle bli så hög att mer än 50 000 kr behöver dras av. Det är enbart arbetskostnaden som ROT gäller för. För materialkostnad betalas fullt pris.

Kontakter, laddare och uttag? Vad bör man tänka på?

En sak som har förändrats över tid är behovet av eluttag. Med allt fler apparater i köket är behovet större och dessutom vill många kunna ladda sin mobil eller platta när de står i köket. Dagens kök har därmed betydligt fler uttag än vad de hade för 10 – 20 år sedan. Något som kommer allt mer är USB-uttag så att enheter som laddas via USB kan laddas direkt i köket.

Hur planerar jag mitt kök lättast?

Börja med att hämta inspiration och idéer från återförsäljare av kök, magasin och inredningsprogram. Skriv ner de idéer som skapas tillsammans med de behov som finns. Är det framförallt mer förvaring som önskas eller behövs det främst mer arbetsytor?

Genom att veta behovet blir det sedan lättare att planera kommande köksrenovering. Enklast sker detta via dataprogram där olika inredningsobjekt kan placeras ut på en köksmodell. Ska frysen stå närmast dörren? Hur skulle det se ut med gröna istället för blå luckor? Med dessa program går det att avgöra vilka möbler och vilken inredning som ska användas för att skapa det nya köket.

Vad bör kontrollerad i val av hantverkare?

Det finns ingen speciell auktorisation hos köksrenoveringstockholmslän.se. I detta fall är det enbart rykte som bör vara avgörande. För VVS-personal och elektriker finns däremot auktorisationer som kan kontrolleras innan arbetet påbörjas. Elektriker kan kontrolleras på Elsäkerhetsverkets hemsida och VVS-personal via Säker Vatten. Men även här bör omdöme sökas upp via olika tjänster på internet.