När ska du ringa en rörmokare?

Att förstå när man ska engagera tjänsterna av en elfirma i uddevalla är avgörande för att förhindra betydande VVS-kriser och garantera en snabb lösning av VVS-problem. Oavsett om det handlar om akuta VVS-scenarier, renoveringar, pågående problem eller säkerhetsrisker, är förlitan på en pålitlig rörmokare oumbärlig för att effektivt hantera dessa frågor.

I nödsituationer som exempelvis läckande rör, översvämningar eller gasläckor är det avgörande att snabbt kontakta en rörmokare för att förhindra ytterligare skada och säkerställa hushållets säkerhet. En skicklig rörmokare besitter den nödvändiga expertisen att hantera komplicerade VVS-system med precision, effektivt identifiera och åtgärda problem.

Under renoveringsprojekt eller uppgraderingar som kräver VVS-ändringar kan en kompetent rörmokare erbjuda ovärderliga insikter och övervaka utförandet av arbetet på ett professionellt sätt. Genom att anlita tjänsterna av en pålitlig professionell kan individer ha förtroende för att deras VVS-behov hanteras kompetent, vilket resulterar i sinnesfrid och långsiktiga ekonomiska besparingar.

1. Nödsituationer

Akuta VVS-problem, såsom vattenläckor, gasläckor eller avloppsblockeringar, kräver omedelbar uppmärksamhet för att förhindra skador på egendom och säkerställa de boendes säkerhet. Grundläggande aspekter vid hanteringen av akuta VVS-situationer inkluderar en grundlig förståelse för VVS-säkerhetsåtgärder, efterlevnad av regleringsstandarder och snabba svar på nödsituationer.

I händelse av ett VVS-nödläge är det av yttersta vikt att vara väl förtrogen med säkerhetsprotokoll. Detta kan innebära åtgärder som att stänga av huvudvattenförsörjningen eller gasledningen för att minska potentiella risker. Regleringskrav som föreskrivs av styrande organ garanterar att VVS-uppgifter utförs säkert och i enlighet med etablerade standarder. Följaktligen spelar snabb intervention av kunniga yrkesverksamma en avgörande roll för att effektivt och framgångsrikt lösa dessa problem, vilket minskar risken för omfattande skador och minskar behovet av dyra reparationer.

2. Renoveringar eller Installationer

När du genomför renoveringar eller installerar nya VVS-system är det viktigt att söka vägledning från en professionell rörmokare för att säkerställa överensstämmelse med fastighetens krav och branschstandarder. Professionella konsultationer, råd och uppgraderingar är avgörande för att optimera VVS-installationer och förbättra funktionalitet och effektivitet.

Erfarna rörmokare spelar en central roll i att ge vägledning till hushåll och fastighetsförvaltare om bästa metoder för att förbättra deras VVS-system. Genom att dra nytta av sin kompetens och erfarenhet kan rörmokare rekommendera lämpliga uppgraderingar, såsom energieffektiva armaturer och vattensparande teknologier, som inte bara förbättrar systemets prestanda utan också bidrar till miljömässig hållbarhet.

Genom expertkonsultationer kan fastighetsägare få värdefulla insikter om potentiella problem, förebyggande underhållsåtgärder och kostnadseffektiva lösningar anpassade till deras specifika krav.

3. Ongoinga VVS-problem

Ongoinga VVS-problem som återkommande läckor, avloppsproblem eller ojämnt vattentryck kräver professionell bedömning och reparation för att effektivt ta itu med underliggande bekymmer. Användningen av VVS-expertis för att identifiera rotorsaker och genomföra varaktiga lösningar är avgörande för att lösa ihållande VVS-utmaningar.

Professionella inom VVS-branschen, utrustade med specialiserade färdigheter, kan genomföra omfattande inspektioner för att noggrant lokalisera källan till problemet, vare sig det gäller en defekt rör, ett blockerat avlopp eller en felaktig vattenberedare. Genom tillämpningen av sin kunskap och erfarenhet kan dessa experter erbjuda skräddarsydda reparationsstrategier som överstiger enkla temporära lösningar, vilket säkerställer att problemet inte återkommer.

Dessutom genomför skickliga VVS-installatörer proaktivt förebyggande åtgärder för att förstärka ditt VVS-system mot framtida komplikationer, vilket ger dig frid och långsiktig driftseffektivitet.

4. Säkerhetsbekymmer

Säkerhetsbekymmer inom VVS-branschen omfattar ett antal kritiska aspekter, inklusive risker som gasläckage, vattenförorening och felaktiga installationer. Dessa faktorer understryker den överordnade betydelsen av att följa säkerhetsföreskrifter och förlita sig på certifierade, professionella VVS-installatörer. Ett samarbete med ansedda VVS-föreningar garanterar att alla säkerhetsåtgärder och branschstandarder upprätthålls noggrant i varje VVS-projekt.

Professionella certifieringar är avgörande för att säkerställa VVS-installatörers kompetens i hanteringen av komplexa system och i att följa säkerhetsprotokoll med precision. Installatörer som förvärvar dessa certifieringar visar effektivt sitt engagemang för att skapa och upprätthålla en säker arbetsmiljö både för sig själva och sina kunder. Dessutom utgör regelmässig efterlevnad en avgörande pelare för att förstärka betydelsen av säkerhet inom VVS-tjänster. Efterlevnaden säkerställer att allt VVS-arbete uppfyller lagstadgade standarder och utförs med högsta prioritering av säkerhet.

Dessutom spelar branschpartnerskap en avgörande roll för att främja säkerhetspraxis inom VVS-sektorn. Dessa partnerskap underlättar kunskapsutbyte och utbildningsinitiativ som kretsar kring de senaste säkerhetsprotokollen och teknologierna. Genom att delta i sådana samarbetsinsatser kan yrkesverksamma inom VVS-branschen kontinuerligt förbättra sina säkerhetspraxis och bidra till den övergripande utvecklingen av säkerhetsstandarder inom fältet.

 

När ska du ringa en rörmokare? Read More »

Olika typer av eltjänster

När du är i behov av att anlita en elektriker i norsborg kommer du snart märka att det finns flera olika tjänster att välja bland. En del företag är mer nischade än andra. Men i regel brukar de flesta elföretagen erbjuda olika typer av tjänster. För att du enklare ska veta vilken typ av tjänst du är i behov av kan du i denna artikel läsa mer om vad olika eltjänster kan innebära.

 

Installation

En av de vanligaste anledningarna till varför folk är i behov av en elektriker är för att de behöver hjälp med att installera elen. Det är särskilt vanligt att el ska installeras i samband vid renoveringar. Behöver du till exempel hjälp med att dra el till köket eller badrummet ska du anlita en elektriker som kommer och installerar elen åt dig. Men det kan även handla om mindre jobb, till exempel om du ska sätta in ett nytt belysningssystem.

 

Reparation

Det är farligt att mixtra med elen på egen hand. Om något har gått sönder och behöver repareras ska du i första hand anlita en elektriker. Det spelar ingen roll om du behöver reparera ett elfel eller reparera trasig golvvärme. En elektriker kan komma och reparera de flesta elfelen. Fördelen med att anlita en behörig elektriker för att reparera något sorts elfel är att de gör det på rätt sätt.

 

Datanätverk

Att ha ett fungerande datanätverk är viktigt för de flesta hushållen såväl som företagen. Om det har uppstått några problem med datanätverket kan en elektriker felsöka och åtgärda problemen. Oavsett om det gäller ett fastighetsnätverk eller att installera fiber kan en elektriker fixa det.

 

Smarta hus

Att ha ett så kallat smart hus är väldigt eftertraktat och det  är något som en elektrikerfirma kan installera. Med ett smart hus får du kontroll över fastigheten och kan styra värme, belysning, ventilation och energi. Du kan dessutom ha kontroll över övervakningen vilket skapar trygghet. Med ett smart hem blir ditt hem både enklare och tryggare.

 

Installera larm

Att ha ett larmsystem är viktigt för att du ska känna dig trygg i ditt hem. Det kan varna ifall ett inbrott skulle ske och du kan även bygga in ett brandlarmssystem.

 

Installera solceller

En tjänst som blivit allt mer efterfrågad de senaste åren är solceller. Om du vill bli mer självförsörjande, miljövänlig och dessutom spara pengar är solceller ett bra alternativ. För att få solcellerna på plats på ditt tak behöver du ett gäng elektriker som kommer och installerar solcellerna.

 

Kartläggning av energi

För att ta reda på hur mycket  din fastighet eller din bostad drar i energi kan du anlita en elektriker. Då får du en kartläggning på hur ni förbrukar energin i hemmet eller i fastighetens allmänutrymmen och därefter kan ni få förslag på hur ni kan spara på energi.

Olika typer av eltjänster Read More »

Vad gör en rörmokare?

Rörmokare är ett hantverksyrke som även kallas rörläggare eller VVS-montör. VVS-montör är så att säga det officiella namnet, och antyder att rörmokaryrket hos https://rörmokarengöteborg.se/ handlar om mer än bara rör.

Detta ingår i yrket

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Det är anläggningar i dessa tre kategorier som rörmokaren, eller VVS-montören, arbetar med. Främst handlar det om att installera anläggningarna, reparera vid behov, eller utföra andra sorters underhåll.

Värme

Varmvattenberedare i kök och badrum är områden som faller under värme. Värmeanläggningar inkluderar även element och solvärme. Rörmokare installerar dessa i nya hus och andra byggnader, och reparerar dem om de blir trasiga.

Ventilation

Rörmokare för kok

Ventilation innebär främst olika sorters fläktsystem. Köksfläktar är ett exempel, ett annat är torkrum som ofta finns i tvättstugor i lägenhetsbyggnader.

Sanitet

Sanitet handlar om vatten samt badrumsanläggningar. Här finns de flesta rör som en rörmokare kan komma att lägga eller reparera i sitt yrkesliv. Det handlar om vattenledningar och avloppsrör, och de kranar, toaletter, duschar och badkar som hör till dem.

Vem kan behöva anlita en rörmokare?

När en ny byggnad, till exempel ett hus eller en lägenhetsbyggnad, byggs finns rörmokare med under flera delar av processen. Att lägga vattenledningar och dylikt är något av det första som görs, och dessa ska sedan dras till byggnaden. Senare under bygget ska kanske kök, badrum och tvättstugor sättas in, och även då behövs rörmokare. Som privatperson kan du anlita en rörmokare om du ska renovera kök eller badrum, eller om något behöver repareras eller åtgärdas som exempelvis stopp i avloppet. Bostadsrätter och hyresrätter kan även de komma att anlita rörmokare för renovering eller reparation av kök och badrum eller tvättstugor, samt installation och underhåll av till exempel värmepumpar och fläktsystem.

Vad kostar det att anlita en rörmokare?

Att anlita en rörmokare, liksom andra typer av hantverkare, varierar en del i pris beroende på den enskilda firman eller rörmokaren samt geografiskt område. Det är hantverkaren eller företaget som själva sätter sina priser. På grund av den förhållandevis långa tiden det tar att utbilda sig till certifierad rörmokare ligger timpriset ofta något högre än för andra hantverkare, ofta runt 800 kronor i timmen plus/minus ett par hundralappar. Den som anlitar en rörmokare kan utnyttja ROT-avdraget.

Hur blir man rörmokare?

De flesta rörmokare har gått VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet. Det finns även möjlighet att läsa in dylika kunskaper via komvux eller annan vuxenutbildning. Därtill tillkommer en lärlingsperiod på ungefär två år, och efter det ett gesällprov för att få sitt certifikat.

Snittlön och framtidsutsikter

Enligt Framtid.se ligger snittlönen för rörmokare på strax över 30 000 SEK brutto, och under de närmsta åren beräknas yrket vara balanserat på arbetsmarknaden. Konkurrensen för utbildade rörmokare som söker jobb lär alltså inte vara alltför hög, men det är inte heller ett bristyrke.

Vad gör en rörmokare? Read More »

Olika typer av elektrikeryrken 

En elektrikers arbetsuppgifter kan se olika ut. Men det alla elektriker har gemensamt är att de håller på med tekniska lösningar som rör el. Något annat som de olika yrkestitlarna har gemensamt är att de har gått en utbildning samt gått som lärling hos ett elföretag innan de blev behöriga elektriker inom deras valda område. En annan sak som kan vara bra att veta vad gäller elektriker är att oftast har arbetsgivaren som krav att du har körkort för att du ska få jobb som elektriker. Förutom att arbetsuppgifterna i sig kan variera kan en elektrikers arbetsplats också göra det. En elektriker kan jobba för ett företag, en myndighet, industri eller en organisation. Även fast alla elektrikeryrken har liknande arbetsuppgifter kan deras arbetsuppgifter skilja sig åt en del. I följande text får du en kort guide till de olika elektriker yrkena som finns och vad deras främsta arbetsuppgifter är och få exempel på hur deras olika arbetsplatser kan se ut, som hos elektrikerngöteborg.se. 

Installations elektriker 

En installationselektriker är ungefär vad det låter som. En sorts elektriker vars främsta arbetsuppgift är att installera elektrisk utrustning. De flesta installations elektrikerna arbetar på ett fastighetsbolag eller liknande. Arbetsuppgifterna för en installationstekniker kan till exempel vara att montera belysning, el-centraler, strömbrytare och att dra elledningar. Eftersom att en installationstekniker oftast jobbar med fastigheter är det viktigt att de har körkort så de kan ta sig mellan de olika platserna på kort tid för att effektivisera arbetsdagarna. 

Distributionselektriker 

Denna typ av elektriker jobbar framför allt där det byggs nytt med att reparera och installera el. En annan arbetsuppgift en Distributionselektriker kan ha är att reparera när en elledning gått sönder. De jobbar alltså med elsystem, transformationer och ställverk. Det är också en Distributionselektriker som rings in vid strömavbrott och därför behöver de vara lösningsorienterade och inte ha något emot att rycka in när det behövs.  

Serviceelektriker 

En annan variant på en elektriker är en serviceelektriker. En serviceelektrikers arbetsuppgifter är ett felsöka och reparera elektriska anläggningar. En serviceelektriker kan också  vara med vid ombyggnad och fixa med elen. Förutom att en serviceelektriker kan stå för elen på en ombyggnad kan de också fixa med mindre typer av installationer. Till exempel installation av vitvaror. 

Industrielektriker 

Sist men inte minst finns det också industrielektriker. En industri elektrikers främsta arbetsplats är på större processindustrier. Deras främsta uppgifter är att reparera och underhålla de elektriska anläggningar som finns. Om industrin har många elektriska maskiner är det industrielektrikern som åtgärdar maskinernas fel. De kan också jobba med att koppla samman ledningar,  programmera styrsystem och kan ibland också byta ut motorer som gått sönder. 

Olika typer av elektrikeryrken  Read More »

Att vara verksam som rörmokare 

Letar du efter ett yrke som har varierande arbetsuppgifter där den ena dagen inte är nästa lik är det rörmokare du ska kolla in. Att arbeta som rörmokare är ett väldigt roligt och varierande yrke som dagligen innebär nya utmaningar och spännande uppdrag och ett sökande för att komma fram till en lösning på problemet. Vill du arbeta med kroppen och önskar fylla dagarna med ett arbete som aldrig tycks bli långtråkigt är det på tiden att du får upp ögonen för rörmokare. 

En dag full av utmaningar 

Har du fått litet intresse för att arbeta som rörmokare? Då kan du förvänta dig ett jobb med många olika och varierande arbetsuppgifter där varje dag är fylld av utmaningar och skilda uppdrag. En rörmokare är utbildad inom VVS och sysslar med allt som berör våra ledningar och rör i byggnader. Vid nybyggnationer installerar och monterar de samtliga rör och ledningar för att göra det möjligt för oss att nyttja vatten och värme. En rörmokare pysslar också dagligen med att reparera diverse VVS-anläggningar där det uppstått något besvär i ett rör eller en ledning i form av läcka eller att det blivit stopp. Men arbetsuppgifterna är fler än så. En rörmokare arbetar också med varmvattenberedare, värmepumpar, fläktar samt värmeelement. Varje dag innebär en ny utmaning och detta är ett yrke för dig som trivs bra med att arbeta på egen hand, som gillar att ta dig an utmaningar och gillar att finna lösningar. 

Utbilda dig till rörmokare 

Det finns ett stort behov av rörmokare, och du kan vara säker på att du inte kommer lämnas sysslolös. Är du intresserad av att utbilda dig inom detta? Då kan du välja mellan ett par tillvägagångssätt. I gymnasiet kan du välja att läsa programmet VVS-och fastighetsprogrammet där du efter tre år är redo att ta dig an rollen som rörmokare. Är denna tid passerad och du önskar skola om dig finns det ett par andra vägar för att bli rörmokare. På Yrkeshögskolan kan du välja att ansöka till och studera till VVS-montör och även Komvux kan hjälpa dig. I vissa fall kan du också få en anställning via ett VVS företag som förser dig med den utbildning som krävs för att du ska kunna arbeta som rörmokare. Detta är ett yrke som går en ljus framtid till mötes och det finns idag ett stort behov av att se till att allt fler utbildar sin inom VVS. Vill du ha ett arbete fyllt av utmaningar, spänning, problemlösning och med varierande arbetsuppgifter är det rörmokare du ska välja att utbilda dig till. 

Att vara verksam som rörmokare  Read More »

Därför är SEO viktigt i din marknadsföring 

För dig som driver ett företag är det så klart av allra högsta vikt att du kan nå ut till kunder och bilda relationer med nya klienter med https://apexseo.se/. När du gör detta så finns det flera metoder. Du kan satsa på reklam som du hoppas ses av folk som redan går och funderar på att anlita någon för den tjänst eller den produkt du erbjuder. Men något som är minst lika viktigt är att se till att de som aktivt letar efter den tjänst eller produkt du erbjuder hittar till just dig och inte bara till dina konkurrenter. 

För att lösa detta så behöver du först och främst ha en webbplats, så att potentiella kunder kan hitta dig på internet. När du konstruerar din webbplats är det väldigt viktigt att du tänker på SEO och utformar din text därefter. SEO står för search engine optimization, vilket alltså innebär att du optimerar din text för att de du vill nå ut till ska hitta den via sökmotorer, och att den ska hamna så högt uppe bland resultaten som möjligt. Om du har en webbplats som folk inte hittar lär de välja din konkurrent med sin högre rankade webbplats istället. Jobba med sökmotoroptimering

Så fungerar bra SEO 

Låt säga att du har en flyttfirma i Växjö. Du vill då se till att komma med på så många sökningar som möjligt från personer i Växjö som snart ska flytta, och behöver därmed tänka genom vilka typer av ord som den här gruppen människor kan tänkas använda sig av. Till exempel är det bra att få med synonymer och närliggande begrepp som “flyttbil”, “flyttlådor”, “flytthjälp” och så vidare, men också namn på alla de orter du är aktiv i. I detta exempel kan det alltså vara bra att nämna inte bara ord såsom “flytthjälp”, utan också exempelvis “Alvesta”, “Vetlanda” och andra orter runt omkring Växjö. På så vis kan den som skriver “Flytthjälp Alvesta” i sökfältet på Google hitta den Växjöbaserade flyttfirman, och inte bara den som skriver “Flyttfirma Växjö”. De som gör sådana här sökningar är oftast redo att göra en affär, och det är därför viktigt att kunna fånga upp dem. 

Sökmotoroptimering är en hel vetenskap 

Att optimera sin webbplats för detta är något som tar tid och erfarenhet – att kunna skriva säljande utan att låta “för säljande” är ju en konst i sig, men att sedan också med naturligt språk kunna få med många olika synonymer och närliggande begrepp är inte något som faller sig naturligt för alla. För den som dessutom har fullt upp med sitt företag kan det därför vara bra att ta in ett SEO-företag som vet hur texten bör formuleras för att samtidigt placera sig högt på Google och få ditt företag och dess tjänster att se attraktiva ut. 

Därför är SEO viktigt i din marknadsföring  Read More »

Ta hjälp genom att anlita en golvläggare 

Golvet i ett rum täcker en stor yta och är centerpunkten för hur helhetsintrycket känns i hemmet. När ett golv ska bytas är det bra att anlita en golvläggare med kunskap om området. Dessutom kan golvläggare komma med tips på vägen om material och annan expertis. Med en golvläggare så är sannolikheten stor att jobbet utförs proffsigt med en gedigen kompetens. 

Vad kan en golvläggare göra? 

Att lägga golv är inte lätt då det finns många moment att tänka på när dessa jobb ska utföras. Klickgolv är det enklaste golvet att lägga och kan göras själv. Detta betyder inte på något sätt att det är enkelt då det är många parametrar som tål att tänkas på innan ett klickgolv ska läggas. Exempelvis om nånting missas kan det komma att ha mindre roliga konsekvenser. Ett sinne för hantverk är en bra start om du överhuvudtaget överväger att lägga klickgolv själv. Förutom klickgolv så kan en golvläggare lägga de mest avancerade golven som riktigt trägolv, parkettgolv och golv till våtrum. Sedan utför golvläggare även slipning av befintligt golv med behandling som slut touch. Väggar till våtrum utförs också av golvläggare, sök på golvslipningstockholmslän. 

Pris för att anlita en golvläggare 

Detta varierar givetvis och här krävs det att du rekar marknaden och väljer från ditt eget tycke, kanske en rekommendation du fått av en vän. Ett annat bra sätt med att få en ungefärlig bild av vad du anlitar för golvläggare är att titta på betyg de fått av andra kunder. Det ungefärliga timpriset  för en golvläggare ligger mellan 350kr-650kr i Sverige. Du är berättigad till ROT-avdrag vilket är 30% av priset, då landar timpriset på 245kr- 420kr vilket är det faktiska priset. 

Bra att veta när du anlitar en golvläggare 

Det är inte hur snabbt jobbet blir utfört utan snarare hur noggrann golvläggaren är när de sätter golvet. Var tydlig med det du vill få utfört så att ingen information går till slumpen. Genom detta försäkrar du dig om att all information nått golvläggaren innan denne börjar med jobbet. Detta gäller även priset så att inga konstigheter uppstår när jobbet är utfört. En bra sak att göra är att låta golvläggaren komma på plats innan jobbet för att på så vis få tips och råd men även bolla frågetecken som du vill få svar på. Anlita en golvläggare som har kunskapen på plats, hitta en som har känsla för helheten, detta kommer vara guld värt. 

Med detta sagt finns det en hel del duktiga golvläggare där ute. Är du i behov av en? Ta då informationen ovan som hjälp på traven. 

Ta hjälp genom att anlita en golvläggare  Read More »

Teckna avtal med takläggare 

Om du ska teckna ett avtal med en takläggare som ska lägga om ditt tak eller utföra någon slags service är det viktigt att du läser igenom kontraktet noggrant för att hitta bra fasadtvätt. Det kan kännas lite läskigt, framförallt om du inte har vana av att läsa igenom kontrakt. Nyckeln till att det ska kännas lite bättre är att du anlitar en trygg firma. Ta därför god tid på dig att lära känna takläggaren du anlitar. Lite på din magkänsla och se till att du får alla dina frågor besvarade. Seriösa takläggare är helt transparenta med hur de arbetar och vad du som kund kan förvänta dig. Hur bra det än känns är det förstås fortfarande viktigt att läsa igenom kontraktet noga och se till att all information stämmer. 

Innehåll i kontraktet 

Många takläggare utgår från ett standardkontrakt för att effektivisera sitt arbete. I vissa fall kan det justeras beroende på vad ni kommit överens om. Några standardpunkter som alltid ska finnas med i kontraktet är följande:  

 • Tidsfrister, när arbetet ska påbörjas och när jobbet ska vara klart. 
 • En sammanfattad lista över alla moment som ska utföras, inklusive eventuella tilläggsarbeten. 
 • Hur mycket allt takmaterial kommer kosta dig, förutsatt att du inte avtalat om att köpa in materialet själv. 
 • Om du får garanti på det utförda arbetet. 

Inköp av byggmaterial 

Många takläggare vill köpa in materialet själva för att säkerställa att allt blir rätt. Eftersom de köper in så stora mängder av material har de ofta tillgång till rabatter, vilket du som kund kan utnyttja. Fråga därför din takläggare om de kan köpa in takmaterial till rabatterade priser och om de har några råd gällande vad för takmaterial du bör välja. De kan ha kunskap kring andra takmaterial som du kanske inte ens övervägt. Passa på att utnyttja deras kunskap och lyssna på deras tips och råd. De är trots allt experter på sitt område. 

Så vet du att en takläggare är professionell 

Ett enkelt sätt du kan se om en takläggare är professionell är hur de kontrollerar ditt tak. Säg gärna inte allt för mycket om ditt tak till en början utan låt dem inspektera det först, så märker du om de märker de skador som du potentiellt upptäckt tidigare. 

Teckna avtal med takläggare  Read More »

Lättdragen båtvagn

Lättdragen båtvagn

Skaffa en båtvagn som är lättdragen, stabil och passar bra för förvaring mellan säsongerna. Båtvagnen är helsvetsad och varmgalvaniserad. Den förflyttas med enkelhet kortare sträckor. Båtvagnen levereras med höj- och sänkbart stödhjul samt ett belysningskit. Med vårt belysningskit kan du använda båtvagnen i alla väder och när som helst på dygnet. Olika slags båtar kan transporteras på båtvagnen. Under vintern kan båten ligga uppställd på båtvagnen.

Båtvagn för din budget

Båtvagnen säljs till extra förmånligt pris då vi just nu har en kampanj på våra kunders båttrailer och båtvagnar. Passa på att slå till på en av marknadens mest praktiska båtvagnar. Ligg steget före inför den kommande vår- och sommarsäsongen. Våra båtvagnar är slitstarka, tåliga och tillverkade med stor kunskap. Båtvagnen har en lastkapacitet på mellan 500 och upp till 3000 kilo beroende på båtens storlek. Du ska känna dig trygg med att båtvagnen klarar att transportera just din båt.

Ta hand om din båtvagn

En båtvagn behöver tas om hand för att upprätthålla sin gedigna kvalitet. Vi ger dig de bästa råden och tipsen kring hur du kan underhålla och ge bästa service till din båtvagn. Även om chassit och de påmonterade delarna är av kvalitet behövs alltid ett pågående underhåll. Grusigt och frostigt underlag kan slita på båtvagnens hjul. Du kan förlänga livstiden på hela vagnen och dess utrustning genom att tvätta vagnen ibland, särskilt om vagnen fått saltstänk på sig. Se till att ingen mekanisk påverkan slitit bort galvaniseringen. Kallgalv kan dock rädda sådan slitning. Fetta in hjullager så håller dessa under längre tid, särskilt om underlaget där vagnen ska dras är mer utmanande. Vagnen bör pallas upp under vintern så att den slipper vila på hjulen, på så sätt förlänger du hjulen livstid. Du bör montera på vinterdäck om du ska köra vagnen under vintern. Se till att smörja lås och rörliga delar på båtvagnen.

Rådfråga oss om båtvagnen

Att köpa en båtvagn kan innebära en utmaning om du inte tidigare har ägt och tagit hand om en sådan. Båtvagnar säljs i olika stilar och modeller, vi kan erbjuda ett flertal olika modeller utifrån vilka önskemål du har. Det viktigaste vid köpet av en båtvagn är att veta båtens mått och tyngd, så att båtvagnen kan hantera båten på ett bra sätt. Vi kan rådgöra om vilken typ av båtvagn som passar bäst för din båtmodell och även angående vilka möjligheter du har att sköta om båten under året. Vi ger dessutom rabatterat pris på viktiga tillbehör såsom smörjfett, pallar och vinterdäck. Du får även möjlighet att komma tillbaka till oss med uppföljande frågor efter att du har införskaffat din båtvagn.

Lättdragen båtvagn Read More »

Välj din elektriker med omsorg

Eljobb ska bara utföras av proffs. Ur säkerhetssynpunkt kan detta inte understrykas tillräckligt. Om elen inte är dragen på rätt sätt innebär det en brandfara och det kan sluta riktigt illa. Det är dessutom olagligt att dra elektricitet på egen hand.

Lita bara på en certifierad elektriker

Det finns ytterst få saker som någon som inte är en auktoriserad elektriker får göra hemma vad gäller elen. En glödlampa får man byta och man får sätta in en förlängningssladd, men så fort det kommer till starkström måste man anlita en certifierad elektriker.

Vad ska jag tänka på när jag väljer elektriker

Givetvis är det bra att gå på rekommendationer, om någon du känner har använt sig av en elektriker och varit nöjd. Det går också att kontrollera vilka betyg en firma fått av sina kunder på nätet och fråga om referenser. Erfarenhet är en annan sak som kan spela in. En nyöppnad firma kan vara jättebra, särskilt om de har anlitat duktig personal, men det är aldrig fel om de har några år på nacken och kunnat visa vad de går för.

Den elektriker som erbjuder det lägsta priset är inte nödvändigtvis det självklara valet. När det gäller eljobb är det viktigt att enbart använda sig av material av hög kvalitet, inte spara in på kostnaderna hos elektrikeristockholmslän.se eller slarva med noggrannheten. Ett jobb som är ordentligt utfört håller länge och är bättre ur säkerhetssynpunkt.

Vad ska jag förvänta mig av en duktig elektriker?

Innan jobbet utförs ska firman ge en offert där du får det tydligt förklarat vad som ska göras och med vilka material, när det kommer att göras och hur mycket det kommer att kosta. Rot-avdraget är giltigt för de flesta jobb en elektriker utför. Tala med firman så att detta blir riktigt redovisat och genomfört. Är jobbet lite större kan elektrikern hjälpa dig med helhetslösningar som fungerar praktiskt och som är så elsnåla som möjligt. Jobbet ska utföras med kvalitet och skicklighet, men även med omtanke för både miljön och plånboken. Se till att ha god kommunikation så att allt går smidigt och du blir nöjd med slutresultatet. Välj en elektriker som du känner att du litar på och lyssna på råd om hur saker ska göras för att fungera så bra som möjligt.

Säkerheten framför allt

När du köper en bostad tar du också över ansvaret för elsystemet och för eventuella olyckor. Anlita gärna en elektriker som kan felsöka och se över att allting är rätt gjort. Försök aldrig att utföra eljobben själv. Det är olagligt och det kan vara livsfarligt. Vänd dig till en elektriker du kan lita på. Sätt alltid säkerheten i första rummet.

Välj din elektriker med omsorg Read More »

12 renoveringstips för badrummet

Det är härligt och fräscht med ett nyrenoverat badrum. Det är en känsla som sitter i länge, ibland i flera år. Det är viktigt att trivas med badrummet, det gör mörka och trötta vardagsmorgnar så mycket lättare. Just badrummet och köket kan verkligen lyfta ett hem.

1# Bygg ut

Har du ett litet eller ett avlångt badrum bör du verkligen fundera över om du inte ska bygga ut med https://badrumsrenoveringargöteborg.se. Ett rejält badrum är både skönt när barnen är små, när du har flera tonåringar som samtidigt vill ockupera badrummet i timmar och när du är gammal och behöver hjälpmedel som rullator. Det ökar också värdet vid försäljning.

2# Taket

Gör något av innertaket. Sätt upp små spotlights med dimmer eller så kan du rent av låta det vara i en annan färg. Låt taket sticka ut, särskilt om du har ett tämligen vitt och kliniskt badrum.

3# Lampan

Varför inte sätta in en riktigt snygg lampa från https://badrumsrenoveringargöteborg.se. Har du en gammal takkrona som du inte vet vad du ska göra av? Sätt in den i badrummet. Eller så har du en rolig lampa från 70-talet som du inte kan slänga, men inte heller vill ha någonstans i huset. Förgyll badrummet med lampan.

4# Soffa eller fåtölj

Har du nog med plats ställer du in en liten tvåsitssoffa eller en fåtölj. Riktigt bekvämt när du har huset fullt med gäster och vill få låsa in dig och vara ifred tio minuter. Eller när du ska sitta med fötterna i ett fotbad.

Minst två tvättkorgar

Se till att det finns plats för två tvättkorgar, helst precis bredvid tvättmaskinen. Det är särskilt praktiskt för barnfamiljer som har berg av tvätt – en för vittvätt och en korg för allt annat.

6# Tvättkorg för 60-90 grader

Du kan också ha en särskild tvättkorg för 60/90 grader, som underkläder, handdukar och sängkläder.

7# Fönster

Ett badrum behöver ett fönster för att det ska kännas trevligt. Om det inte finns ett fönster och badrummet är mot en yttervägg bör du sätta in fönster när du ändå renoverar.

8# Litet badrum?

Har du ett mindre badrum som du inte kan göra större kan du i alla fall göra så att det känns större:

 • Stort fönster.
 • Ljusa färger (vitt).
 • Inte flera mattor, högst en stor matta.
 • Stor spegel.
 • Två speglar.

9# Brett tvättställ

Om ni är en större familj eller har ett stort badrum är det härligt med ett brett tvättställ med två kranar. Då kan ni sminka och raka er samtidigt.

10# Golvvärme

Sätt in golvvärme. Katten kommer (nästan) att älska er och ni kommer att gilla regniga onsdagar klockan 06 i oktober lite mer.

11# Badkar

Det finns många fördelar med badkar: långa varma skumbad, barnen har egen pool och det är lättare när du ska bada hunden.

12# Bastu

Gillar du att basta? Varför inte bygga bastu när du ändå renoverar badrummet? Eller så sätter du upp en liten friggebod på tomten.

12 renoveringstips för badrummet Read More »

Få bästa resultat av tandblekningen

Har du bestämt dig för att bleka tänderna? Idag är vita tänder något som de allra flesta strävar efter, men det finns flera olika sätt att gå tillväga för att åstadkomma detta. Ett alternativ är att man besöker en tandläkare och får tandblekningen utförd av en professionell och utbildad person. Ett annat alternativ är att man använder sig av mer naturliga tandblekningsmetoder i form av huskurer eller att man testar på något av de hemmakit som flitigt säljs på nätet.

Att ha ett vitt och fräscht leende är naturligtvis något som kommer att stärka självförtroendet, men det finns många situationer där människor upplever att de inte får det resultat som de har förväntat sig. Ett vanligt missförstånd är att man tror att det räcker med att använda sig av tandblekningen och därefter ska man ha skinande och vita tänder direkt. Tyvärr är det inte riktigt så det fungerar.

Förbered dig inför tandblekningen

Om du ska bleka tänderna hos en tandläkare eller med ett hemmakit kommer du att behöva förbereda dig innan blekningen kommer igång. Orsaken till detta är helt enkelt för att säkerställa att du faktiskt får ett bra resultat och vitare tänder. Om du går och bleker tänderna hos en tandläkare kommer denne informera dig om vilka förbehandlingar som gäller, men bleker du hemma kommer du att behöva hitta informationen på andra ställen.

Det första steget för att lyckas med tandblekning är att säkerställa att dina tänder och din mun är ren. Med det menar vi att du måste se till att dina tänder är fria från smuts och plack och att du inte har tandsten. Anledningen till varför du inte bör ha tandsten i munnen är helt enkelt för att tandsten inte kan blekas och därför är risken stor att du får ett ojämnt eller mycket fläckigt resultat.

Åtgärda karies och känsligt tandkött

Vet du med dig att du har kariesangrepp på tänderna eller ett känsligt tandkött bör du vara än mer försiktig. Alla eventuella hål ska lagas innan du utför en tandblekning, för att minska risken för kraftiga ilningar i tänderna. Ett känsligt eller inflammerat tandkött kan också bli mycket irriterad och börja svida eller skapa annan form av irritation.

För att säkerställa att du har de bästa förutsättningarna för att få det bästa resultatet av tandblekningen rekommenderar vi att du bokar in en undersökning hos tandläkaren. Här kan tandläkaren åtgärda eventuella problem och se till att din mun är hälsosam innan en tandblekningsbehandling påbörjas. Bäst och säkrast resultat får du dock ändå alltid hos en tandläkare, jämfört med hemmakit eller husmorsknep.

Få bästa resultat av tandblekningen Read More »

Allt fler väljer tandblekning

Det har blivit allt vanligare med tandblekning i Sverige. För ett antal år sedan var det många som förknippade tandblekning med någon typ av kändis-kultur, men på senare år har efterfrågan på tandblekning växt i alla grupper i samhället. Det är lätt att få missfärgningar på sina tänder om man dricker mycket kaffe, snusar eller äter viss typ av mat och det är inte alltid att det räcker med att borsta tänderna noggrant för att förebygga det problemet. Tandblekning behöver inte vara särskilt dyrt, men det gäller att välja en renommerad aktör som utför tandblekningen på ett professionellt och seriöst sätt. Här hittar du information om hur en tandblekning går till och vad det kan kosta.

Konsultera tandläkare eller tandhygienist innan du beslutar dig för att bleka tänderna

Innan du beslutar dig för att bleka tänderna kan det vara en god idé att uppsöka en tandläkarmottagning för en undersökning. Det kan exempelvis vara så att missfärgningarna på tänderna beror på andra underliggande problem, exempelvis karies vid tandblekning. Innan man bleker tänderna behöver man då åtgärda de underliggande problemen som orsakat missfärgningarna. Men om du vet med dig att du inte har några problem med hål, tandsten eller karies så är det inte nödvändigt att besöka tandläkare innan du bestämmer dig för att bleka tänderna.

Tandblekning kan göras hemma eller hos en professionell utförare

I takt med att efterfrågan på tandblekning har ökat i samhället har även utbudet på marknaden ökat. Det finns goda möjligheter att själv bleka tänderna hemma för den som vill det, men det finns även många aktörer att välja på för den som vill ha hjälp av någon som har till yrke att utföra tandblekningar. Fördelen med att bleka tänderna själv är att det ofta blir betydligt billigare än att göra det på en klinik, men nackdelen är att det ofta tar något längre tid. Om du gör det på en klinik behöver du själv inte göra några större förberedelser, utan tandläkaren eller hygienisten som utför tandblekningen tar hand om allt som krävs för att tandblekningen ska bli så bra som möjligt.

Kan alla tänder blekas?

Ja, i stort sett alla missfärgningar kan avhjälpas med hjälp av en tandblekning. Vissa missfärgningar är dock svårare än andra och det kan innebär att du måste bleka tänderna flera gånger för att få ett fullgott resultat. Det finns däremot vissa missfärgningar som inte kan blekas bort med hjälp av en vanligt tandblekning, exempelvis svåra missfärgningar som skapats på grund av mer omfattande lagningar eller fyllningar. Om du har mycket svåra problem med missfärgningar kan du alltid konsultera din tandläkare för rådgivning hur du på bästa sätt kan få bukt med problemet.

Allt fler väljer tandblekning Read More »

Anlita proffs när du renoverar ditt badrum

Att renovera ett badrum är ett stort och viktigt projekt som man bör ta sig an med allvar och ansvar. Ett badrum med felaktiga installationer kan orsaka stora, svåråtgärdade och dyra skador i en bostad. Därför är det av största vikt att den här typen av renoveringar utförs av eller i samråd med professionella hantverkare. Detta gäller faktiskt i alla steg av renoveringsprocessen – från planeringsstadie till utförande.

Planera med proffs

Som privatperson bör man som sagt ta hjälp av kunniga personer när det gäller badrum. Detta gäller inte minst i den initiala planeringen och utformningen. En kunnig badrumsplanerare kan hjälpa dig att utnyttja det befintliga utrymmet på bästa sätt. De har även kunskap och erfarenhet som gör att du slipper göra onödiga misstag. De kan helt enkelt alla tips och trix och kan guida dig rätt i jakten på det ultimata badrummet. Det kan handla om så triviala saker som att placera saker på rätt höjd eller hur man skapar mest och bäst förvaringsmöjligheter.

Certifierade hantverkare

När du renoverar badrum är det extremt viktigt att i alla fall vissa delar av arbetet utförs av hantverkare eller firmor som har rätt behörighet. Våtrum måste nämligen utföras på detta sätt för att vara godkända under badrumsrenovering. Godkända badrum är de enda som täcks av försäkringar, vilket i sin tur alltså innebär att det endast är då du kan få ersättning och hjälp i fall av skador och olyckshändelser. Kontrollera därför noggrant att ett företag har rätt kvalifikationer innan du inleder ett samarbetet eller skriver på några avtal. När det gäller våtrum gäller det att våtskikt och rördragningar utförs på rätt sätt för att rummet skall bli godkänt. Tänk också på att alltid spara alla papper från arbetet så att dessa kan visas upp i framtiden om en skada mot förmodan skulle uppstå.

Välj rätt offert

Om du väljer att anlita professionella firmor kan du också dra fördel av de faktum att de vid begäran alltid kan lämna skriftliga offerter på det beställda arbetet. Detta gör att du kan få en bra överblick över den tidsåtgång och kostnad som de tror att renoveringen av ditt badrum kommer att innebära. Ta alltid in ett antal olika offerter för att kunna jämföra vilken firma som erbjuder den bästa och mest prisvärda prisplanen. Detta bör naturligtvis bedömas i kombination med de rekommendationer och omdömen som hantverkarfirman i fråga har. Du bör alltid undersöka hur väl ansedd en hantverkare är, och vad tidigare kunder tycker innan du väljer att arbeta med dem. Allra bäst är det att gå på rekommendationer från vänner, bekanta eller andra personer som du litar på.

Anlita proffs när du renoverar ditt badrum Read More »

Viktigaste sakerna att tänka på inför en köksrenovering

Ut med det gamla och in med det nya! Att få sätta händerna i en köksrenovering är stort för dom flesta – äntligen ska drömköket bli av. Kanske har man letat inspiration och idéer under en lång tid och har en klar bild av hur man vill ha det i det nya köket. Det finns dock flera anledningar att stanna upp och tänka igenom alla val och göra en riktigt bra planering innan man gör slag i saken. Här kan du läsa om några av dom saker som är viktiga att tänka på inför en köksrenovering.

Kökstriangeln

När man planerar en köksrenovering är det lätt att man bara fastnar i det som har med själva utseendet att göra snarare än funktionaliteten hos https://badrumsrenoveringstockholmslän.se/. Självklart ska man välja ett kök som man tycker är snyggt men det är också viktigt att det är välplanerat när det kommer till placering av dom olika delarna.

När det gäller kök pratar man ofta om den så kallade ”kökstriangeln”. Enkelt förklarat kan man säga att dom tre viktigaste sakerna i köket (åtminstone när man ska laga mat), nämligen kylskåp, vatten och spis, ska placeras ut i en triangel. På så vis kan man smidigt förflytta sig, till exempel för att hälla vatten i en kastrull eller hämta något ur kylen. Triangeln behöver inte vara exakt symmetrisk men det är bra att ha den i åtanke när man planerar sin köksrenovering, för att man ska få ett bra arbetsflöde i rummet.

Det ska hålla i längden

En annan viktig sak att tänka på inför en köksrenovering är vilken stil man ska välja. Även här kan det vara lätt att ryckas med och bara välja det man tycker är snyggt just nu men det är sällan en bra ide. Kolla på olika stilar och fundera på hur du tror du kommer känna om dom om 10 eller 15 år. Ett kök har lång livslängd och en köksrenovering är dyr så välj en köksmodell som kommer att hålla i längden och som du tror att du kommer att tycka om även när dom första åren har passerat.

Ett bra tips är att välja skåpluckor som kan målas om i framtiden. Dom flesta lackade träluckor kan målas om – men med högblanka luckor blir det svårare. Har du valt en köksinredning som kan förnyas om några år kommer du kanske aldrig behöva lägga pengar på att genomföra en fullständig köksrenovering igen, utan det kan räcka med att byta ut vissa delar.

Viktigaste sakerna att tänka på inför en köksrenovering Read More »

Lär dig mer om köksrenovering

Här presenteras 10 korta frågor – och längre svar – om köksrenovering.

Hur mycket kostar en köksrenovering?

Som med alla renoveringar beror det på omfattning samt vilken inredning som önskas monteras. En billig köksrenovering är att bara ”tillföra färg”. Med andra ord kan luckor och lådor målas om samt vissa beslag bytas ut. På detta sätt får köket ett helt nytt utseende – till en låg kostnad.

Ska spis, kyl, frys och diskbänk flyttas samt köksbänken bytas blir det genast betydligt dyrare. Därmed behöver eventuellt även stommarna bytas ut. Enda vägen att få ett konkret svar är att kontakta en snickare och få offert på den köksrenovering som önskas.

Kan jag renovera själv?

Ja, i alla fall i teorin. Däremot är det få som sätter ihop sitt eget kök då det krävs både kunskap och rätt verktyg. Dessutom måste all dragning av el ske av en elektriker. Det får inte genomföras själv. Innefattar en renovering även omdragning av VVS-ledningar bör även hantverkare tas in för detta jobb. I annat fall ökar risken avsevärt för framtida vattenskada.

Gäller ROT-avdraget för en köksrenovering?

Ja, ROT-avdraget gäller för ombyggnad och tillbyggnad. Därmed gäller det även för en köksrenovering. Avdraget är upp till 50 000 kr per person och kalenderår. Detta förutsatt att personen har betalat skatt för minst den summan under det beskattningsbara året. Bor det två vuxna i bostaden kan bägge utnyttja sitt avdrag i det fall som kostnaden skulle bli så hög att mer än 50 000 kr behöver dras av. Det är enbart arbetskostnaden som ROT gäller för. För materialkostnad betalas fullt pris.

Kontakter, laddare och uttag? Vad bör man tänka på?

En sak som har förändrats över tid är behovet av eluttag. Med allt fler apparater i köket är behovet större och dessutom vill många kunna ladda sin mobil eller platta när de står i köket. Dagens kök har därmed betydligt fler uttag än vad de hade för 10 – 20 år sedan. Något som kommer allt mer är USB-uttag så att enheter som laddas via USB kan laddas direkt i köket.

Hur planerar jag mitt kök lättast?

Börja med att hämta inspiration och idéer från återförsäljare av kök, magasin och inredningsprogram. Skriv ner de idéer som skapas tillsammans med de behov som finns. Är det framförallt mer förvaring som önskas eller behövs det främst mer arbetsytor?

Genom att veta behovet blir det sedan lättare att planera kommande köksrenovering. Enklast sker detta via dataprogram där olika inredningsobjekt kan placeras ut på en köksmodell. Ska frysen stå närmast dörren? Hur skulle det se ut med gröna istället för blå luckor? Med dessa program går det att avgöra vilka möbler och vilken inredning som ska användas för att skapa det nya köket.

Vad bör kontrollerad i val av hantverkare?

Det finns ingen speciell auktorisation hos köksrenoveringstockholmslän.se. I detta fall är det enbart rykte som bör vara avgörande. För VVS-personal och elektriker finns däremot auktorisationer som kan kontrolleras innan arbetet påbörjas. Elektriker kan kontrolleras på Elsäkerhetsverkets hemsida och VVS-personal via Säker Vatten. Men även här bör omdöme sökas upp via olika tjänster på internet.

Lär dig mer om köksrenovering Read More »

Använda 3D-modell för att planera badrum

Ett roligt och inspirerande sätt att planera en kommande badrumsrenovering är att använda en 3D-modellering. Dessa finns tillgängliga online via återförsäljares hemsidor och ofta via datorer i deras butiker. Så här fungerar de:

Börja med tomt badrum – eller inspiration

De flesta av dessa program ger användaren möjlighet att antingen börja med ett helt tomt badrum alternativt ett renoverat och inrett badrum. I det senare alternativet kan sedan färger, former och möbler ändras. Men då finns ialalfall en grundtanke om hur det ska bli.

Börja med tomt badrum

Genom att börja med ett tomt badrum kan detta anpassas i mått och storlek helt efter det egna renoveringsprojektet hos https://badrumsrenoveringargöteborg.se. Därefter väljs färg och material på väggar och tak. Redan här visas en av de stora fördelarna med att planera en badrumsrenovering i dessa program. På någon sekund har väggarna fått grönt kakel – eller blå plastmatta. Det går enkelt och snabbt att testa olika färger och alternativ och verkligen uppfatta hur det skulle bli.

Lägg till inredning

Nästa steg är att lägga in fast inredning. Det kan exempelvis vara badkar, duschhörna, toalett och handfat. Här finns ett extremt stort utbud inom alla dessa kategorier. Ska duschen vara glasdörrar, duschkabin eller kombineras med badkar?

De flesta program har inställningar som gör att dessa enheter inte kan ställas var som helst. Om den ställs så att dörren inte kommer kunna öppnas kommer det markeras rött. På detta sätt kan programmet hela tiden se till att säkerhetskrav och funktion uppnås.

Genom att gå igenom alla tillbehör som listas i programmet minimeras även risken att något skulle glömmas bort vid planeringen.

Skriv ut ritningen – med tillbehör

När ritningen är klar kan det generellt skrivas ut direkt från programmet. Den kan lämnas till de hantverkare som förväntas genomföra personens badrumsrenovering som ett underlag på hur resultatet förväntas bli. Dessutom brukar dessa program en lista samtlig inredning som valts inom projektet. Därmed går det att se total summa och var de olika inredningsdetaljerna kan köpas. På stora varuhus kan listan därmed tas med till lagret varpå rätt varor enkelt hittas och kan beställas.

Få hjälp med badrumsrenovering

 • Få hjälp med 3D-modellen

Även om ett 3D-program kan hjälpa till med både inspiration och planering av en badrumsrenovering så kan det fortfarande kännas svårt att hitta praktiska lösningar för kommande badrum. Hos många återförsäljare går det att få hjälp av personal som är väl insatta i badrum och vilka problem som ofta uppstår hos kunderna.

Ett ytterligare alternativ är att kontakta en inredningsbyrå. Det är ett företag som dagligen jobbar med att hitta praktiska och estetiska lösningar på inredningsproblem. Framförallt kan detta vara värt om det är en mycket stor badrumsrenovering eftersom det innebär en förhöjd kostnad.

 • Få hjälp med badrumsrenovering

När väl planeringen är klar väljer de allra flesta att boka hantverkare för det jobb som ska utföras. Många återförsäljare av inredning erbjuder kontakt med lokala hantverkare. Fördelen i att anlita dessa är framförallt att de har gott rykte. I annat fall skulle inte inredningsföretaget vilja rekommendera dem för sina kunder. Men självklart går det även att anlita andra hantverkare för kommande badrumsrenovering.

 

 

Använda 3D-modell för att planera badrum Read More »

Funderar du på en badrumsrenovering?

En badrumsrenovering kan vara mer eller mindre omfattande. Det kan inkludera att du river ut allt i badrummet – kakel, klinkers och till och med att du monterar in nytt avlopp. En renovering kan också vara betydligt mindre än så och bestå av små uppfräschningar, till exempel att du byter ut badrumsskåpet.

Dela in badrummet i tre delar

Ett sätt att gå tillväga på när du funderar över en badrumsrenovering är att du delar in rummet i tre delar:

 • En för toaletten
 • En för dusch/badkar
 • En för handfatet

I ett inledande skede tar du helt enkelt hänsyn till hur stor yta var och en av delarna ska få i badrummet när det är färdigrenoverat. Andra faktorer att ta hänsyn till är om du till exempel behöver ett skötbord för att byta blöjor och hur stor spegeln behöver vara. Varje del av badrummet tar upp utrymme på en annan dels bekostnad. Det gäller därför att du är smart när du tänker på hur utrymmet ska tas tillvara. Det finns många olika saker du kan göra.

 

Montera badkar eller jacuzzi?

En jacuzzi får väl sägas vara ännu lyxigare än golvvärme. Tänk att kunna gå ner i en varm jacuzzi med massagestrålar efter jobbet. Underbart! Så lyxigt måste det förstås inte vara. För de allra flesta räcker det med ett badkar. Om du vill byta ut din dusch mot ett badkar är det en badrumsrenovering du ska göra.

Du kan sänka kostnaden för en badrumsrenovering med rotavdraget

Beroende på hur genomgripande en badrumsrenovering är kostar den förstås mer eller mindre. Om du renoverar badrummet hemmavid, och låter en hantverkare göra det åt dig, kan du som tur är använda dig av rotavdraget. Med rotavdraget kan du dra av upp till 50 000 kronor för ett byggprojekt som sker i anslutning till ditt hem. Närmare bestämt kan du dra av på arbetskostnaden, i praktiken kan du på så sätt sänka kostnaden för renoveringen med upp till 30 procent.

Funderar du på en badrumsrenovering? Read More »

Vanliga misstag vid badrumsrenovering

Att renovera ett badrum är tidskrävande och kostar en hel del pengar. Tid och pengar är även något som de allra flesta vill spara in på men låt det inte gå ut över kvaliteten på badrummet alltför mycket. Även det kan bli kostsamt i slutändan.

Välj hantverkare med omsorg.

Ett av de vanligaste misstagen att göra vid en badrumsrenovering är att välja den billigaste firman. Bra att komma ihåg är att ofta får man det man betalar för. Ett badrum ska hålla i många år framöver och är en viktig investering att göra, välj därför hantverkare noggrant.

För att undvika dessa misstag, tänk på att:

 • Begär offerter från flera olika firmor. Bäst är grundliga och detaljerade där firman själv varit på plats för att beräkna priset. Oväntade utgifter är inte roligt att överraskas med om man inte är beredd.
 • Granska firman, vad säger tidigare kunder och hur ser ekonomin ut? Att stå med en halvfärdig badrumsrenovering och en firma som inte kan slutföra jobbet är inte en rolig situation att hamna i.

Välj hållbara produkter och material.

Ett annat vanligt misstag är att spara in på pengarna genom att välja de billigaste produkterna och materialen till sin badrumsrenovering. Även här får man det man betalar för, alltså kan det bli dyrare i slutändan om saker och ting måste bytas ut för att det gått sönder eller slitits ut.

För att undvika misstaget, tänk på att:

 • Gör en noggrann planering och sätt en tydlig budget för badrumsrenoveringen.
 • Vad kommer att användas mest flitigt i badrummet och kommer att användas mest? Prioritera kvalitet framför pris på dessa saker.
 • Fundera även över praktiska detaljer som verkar små men som ändå är viktiga. När badrumsrenoveringen väl är kvar kan det vara svårt att ändra till det bättre. Ta bara avståndet från toaletten till den väggfasta toalettpappershållaren. Skulle avståndet bli för långt är det inte det lättaste att ta bort hållaren, spackla för hålen, måla, borra nytt hål och så vidare…

Estetiska misstag

Andra vanliga misstag som har mer med det estetiska att göra vid en badrumsrenovering är bland annat belysning och själva känslan i badrummet. Det handlar ofta om för lite eller fel ljussättning. Att badrum har en tendens att bli kalla och opersonliga är också ett vanligt misstag.

För att undvika misstagen, tänk på att:

 • Välj belysning som går att dimma, på så sätt får du rätt ljus till rätt tillfälle.
 • Att komma in i ett sterilt badrum på morgonen och nästan börja frysa är ju inte så trevligt. Lös problemet genom att vid en badrumsrenovering använda olika material, textilier och färg! På så sätt får du en varm och personlig känsla i badrummet.

Badrummet – ett viktigt rum att trivas i

En badrumsrenovering ska vara inspirerande och roligt att göra men det finns fällor att gå i. Försök därför att hålla dig ifrån de vanligaste misstagen som brukar ske vid en badrumsrenovering. Ett badrum är ett rum vi spenderar mycket av vår tid i och som vi vill förknippa med något lugnt och rofyllt. Ta renoveringen seriöst och gör ett grundligt förarbete för att få ut det önskade resultatet. Badrummet är ett viktigt rum att trivas i helt enkelt!

Vanliga misstag vid badrumsrenovering Read More »