Olika typer av elektrikeryrken 

En elektrikers arbetsuppgifter kan se olika ut. Men det alla elektriker har gemensamt är att de håller på med tekniska lösningar som rör el. Något annat som de olika yrkestitlarna har gemensamt är att de har gått en utbildning samt gått som lärling hos ett elföretag innan de blev behöriga elektriker inom deras valda område. En annan sak som kan vara bra att veta vad gäller elektriker är att oftast har arbetsgivaren som krav att du har körkort för att du ska få jobb som elektriker. Förutom att arbetsuppgifterna i sig kan variera kan en elektrikers arbetsplats också göra det. En elektriker kan jobba för ett företag, en myndighet, industri eller en organisation. Även fast alla elektrikeryrken har liknande arbetsuppgifter kan deras arbetsuppgifter skilja sig åt en del. I följande text får du en kort guide till de olika elektriker yrkena som finns och vad deras främsta arbetsuppgifter är och få exempel på hur deras olika arbetsplatser kan se ut, som hos elektrikerngöteborg.se. 

Installations elektriker 

En installationselektriker är ungefär vad det låter som. En sorts elektriker vars främsta arbetsuppgift är att installera elektrisk utrustning. De flesta installations elektrikerna arbetar på ett fastighetsbolag eller liknande. Arbetsuppgifterna för en installationstekniker kan till exempel vara att montera belysning, el-centraler, strömbrytare och att dra elledningar. Eftersom att en installationstekniker oftast jobbar med fastigheter är det viktigt att de har körkort så de kan ta sig mellan de olika platserna på kort tid för att effektivisera arbetsdagarna. 

Distributionselektriker 

Denna typ av elektriker jobbar framför allt där det byggs nytt med att reparera och installera el. En annan arbetsuppgift en Distributionselektriker kan ha är att reparera när en elledning gått sönder. De jobbar alltså med elsystem, transformationer och ställverk. Det är också en Distributionselektriker som rings in vid strömavbrott och därför behöver de vara lösningsorienterade och inte ha något emot att rycka in när det behövs.  

Serviceelektriker 

En annan variant på en elektriker är en serviceelektriker. En serviceelektrikers arbetsuppgifter är ett felsöka och reparera elektriska anläggningar. En serviceelektriker kan också  vara med vid ombyggnad och fixa med elen. Förutom att en serviceelektriker kan stå för elen på en ombyggnad kan de också fixa med mindre typer av installationer. Till exempel installation av vitvaror. 

Industrielektriker 

Sist men inte minst finns det också industrielektriker. En industri elektrikers främsta arbetsplats är på större processindustrier. Deras främsta uppgifter är att reparera och underhålla de elektriska anläggningar som finns. Om industrin har många elektriska maskiner är det industrielektrikern som åtgärdar maskinernas fel. De kan också jobba med att koppla samman ledningar,  programmera styrsystem och kan ibland också byta ut motorer som gått sönder.