Vad gör en rörmokare?

Rörmokare är ett hantverksyrke som även kallas rörläggare eller VVS-montör. VVS-montör är så att säga det officiella namnet, och antyder att rörmokaryrket hos https://rörmokarengöteborg.se/ handlar om mer än bara rör.

Detta ingår i yrket

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Det är anläggningar i dessa tre kategorier som rörmokaren, eller VVS-montören, arbetar med. Främst handlar det om att installera anläggningarna, reparera vid behov, eller utföra andra sorters underhåll.

Värme

Varmvattenberedare i kök och badrum är områden som faller under värme. Värmeanläggningar inkluderar även element och solvärme. Rörmokare installerar dessa i nya hus och andra byggnader, och reparerar dem om de blir trasiga.

Ventilation

Rörmokare för kok

Ventilation innebär främst olika sorters fläktsystem. Köksfläktar är ett exempel, ett annat är torkrum som ofta finns i tvättstugor i lägenhetsbyggnader.

Sanitet

Sanitet handlar om vatten samt badrumsanläggningar. Här finns de flesta rör som en rörmokare kan komma att lägga eller reparera i sitt yrkesliv. Det handlar om vattenledningar och avloppsrör, och de kranar, toaletter, duschar och badkar som hör till dem.

Vem kan behöva anlita en rörmokare?

När en ny byggnad, till exempel ett hus eller en lägenhetsbyggnad, byggs finns rörmokare med under flera delar av processen. Att lägga vattenledningar och dylikt är något av det första som görs, och dessa ska sedan dras till byggnaden. Senare under bygget ska kanske kök, badrum och tvättstugor sättas in, och även då behövs rörmokare. Som privatperson kan du anlita en rörmokare om du ska renovera kök eller badrum, eller om något behöver repareras eller åtgärdas som exempelvis stopp i avloppet. Bostadsrätter och hyresrätter kan även de komma att anlita rörmokare för renovering eller reparation av kök och badrum eller tvättstugor, samt installation och underhåll av till exempel värmepumpar och fläktsystem.

Vad kostar det att anlita en rörmokare?

Att anlita en rörmokare, liksom andra typer av hantverkare, varierar en del i pris beroende på den enskilda firman eller rörmokaren samt geografiskt område. Det är hantverkaren eller företaget som själva sätter sina priser. På grund av den förhållandevis långa tiden det tar att utbilda sig till certifierad rörmokare ligger timpriset ofta något högre än för andra hantverkare, ofta runt 800 kronor i timmen plus/minus ett par hundralappar. Den som anlitar en rörmokare kan utnyttja ROT-avdraget.

Hur blir man rörmokare?

De flesta rörmokare har gått VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet. Det finns även möjlighet att läsa in dylika kunskaper via komvux eller annan vuxenutbildning. Därtill tillkommer en lärlingsperiod på ungefär två år, och efter det ett gesällprov för att få sitt certifikat.

Snittlön och framtidsutsikter

Enligt Framtid.se ligger snittlönen för rörmokare på strax över 30 000 SEK brutto, och under de närmsta åren beräknas yrket vara balanserat på arbetsmarknaden. Konkurrensen för utbildade rörmokare som söker jobb lär alltså inte vara alltför hög, men det är inte heller ett bristyrke.